Grundoplysninger

Adresse

Hedegårdenes Skole
Københavnsvej 34
4000 Roskilde


Tlf. 46 31 42 21
Fax: 46 35 19 01
E-mail: [email protected]

Skoleleder: Morten Naumann
Viceskoleleder: Søren Østergaard
SFO-leder: Peter Mortensen
Formand for skolebestyrelsen: Michael Preisler
 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0.klasse - 9. klasse

Antal spor på skolen: Hedegårdenes Skole er tosporet fra børnehaveklasse til 7. klasse. I overbygningen er der 2-3 spor, idet skolen modtager børn fra Vindinge Skole. Skolen har yderligere nogle af kommunens modtagerklasser, en dysleksiklasse og en udviklingsgruppe. 
 
Yderligere oplysninger:  Klasser og klasselærere

Tilbud efter skoletid

SFO Hedegårdene

Københavnsvej 34

4000 Roskilde

Tlf 46 31 42 25

E-mail http://[email protected]

Pædagogisk leder: Peter Mortensen

SFO Hedegårdene er pr. 24. juni 2016 fraflyttet bygningen på Københavnsvej 106c. Bygningen er  overtaget af Klub Hedeboparken.

Der er ca. 145 børn indskrevet og er nu en del af indskolingshuset på Hedegårdenes Skole.

Vi tager udgangspunkt i, at SFOen er børnenes rum. Vi skaber mulighed for udvikling og nytænkning ved, at personalet lytter til og er opmærksomme på, hvad der rører sig i børnegruppen, og hvor det enkelte barn er i forhold til denne. Der lægges stor vægt på at opbygge gode sociale kompetencer og relationer blandt børnene gennem medinddragelse og dialog, så det enkelte barn trives. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger.

Personalet bruger aktiviteterne som afsæt til samvær med børnene, så vi er vidende om det enkelte barns udvikling, sociale relationer og almene velfærd.

Lærere og pædagoger samarbejder i dagligdagen om børnenes læringsmål. Viden udveksles, så forældre altid kan være sikre på, at kendskabet til det enkelte barn er optimalt.

Vi lægger vægt på et godt, tæt og konstruktivt forældresamarbejde.

Skolens og SFOens børnesammensætning er mangfoldig. Der er børn fra alle dele af verden. Derfor er oplevelsen af fællesskab en af kerneværdierne for SFO Hedegårdene.

Omgangsform og samvær på SFOen bygger på tillid, tryghed, tolerance, empati, respekt og nærvær i nuet.

Børnene skal opleve, at der er mange udfoldelsesmuligheder   

Børnene skal have størst mulig og reel indflydelse på SFOens dagligdag gennem medinddragelse og dialog.

I SFOen er der rig mulighed for aktiviteter. Vi har bl.a teater/musikrum, puderum, "hyggerum", playstationrum og køkken. I grupperummene tilbyder vi, især i vinterperioden, forskellige hobbyprægede aktiviteter, såsom bagning, syværksted, lerværksted, tegne/maleværksted, perleværksted og modelbygning for børnene.

I løbet af året afholder vi forskellige temafester for børnene. Dette foregår typisk en hverdagsaften fra kl. 18.00 – 20.00. Datoerne meldes ud, når de er planlagte.