Opslagstavlen

 • ikon
  Julehedeinfo december 2017

   

  Kære alle elever og forældre.

  Julen nærmer sig med hastige skridt, og der er ikke nogen tvivl om, at både børn og voksne på skolen glæder sig til både juleaften og nytårsaften og ikke mindst en tiltrængt juleferie. Jeg håber at alle, uanset om man fejrer jul eller ej får en rigtig god juleferie med gode dage sammen med familie og venner! Jeg skal fejre jul i Sverige sammen med min svigerfamilie i familiens ødegård, og det jeg glæder mig mest til udover selvfølgelig maden, som jeg elsker og måske en enkelt gave, er at skulle fælde vores eget juletræ i skoven sammen med ungerne uden at komme til skade med øksen👏🇸🇪🎄🎄

  Vi er næsten halvvejs inde i skoleåret, og det har indtil nu været et rigtig godt et af slagsen. Når det er sagt, så er vi selvfølgelig alle berørt af, at viceskoleleder Thomas er sygemeldt og igang med kemobehandling, men vi vælger alle at se lyst på fremtiden, og vi glæder os til at få ham tilbage til skolen efter endt behandling. I den slags situationer er det en gave at være leder på en arbejdsplads, hvor alle støtter op, hjælper til og rykker sammen i bussen, så skolen kan køre bedst muligt! 

  Vi er kommet rigtig langt i arbejdet med at integrere vores modtageklasse på skolen og jeg oplever hele tiden, at der er børn, som kommer fra vanskelige kår, som blomstrer op og kæmper en sej kamp for at lære det danske sprog og blive en del af en “normal” klasse. Inderst inde er det alle vores modtageklasse børn ønsker. Vi har de sidste tre år haft rigtig mange børn i alle aldre igennem modtageklasseforløbet, og selvom det er svært efter at have lært en skole, kammerater og lærere at kende på en skole at flytte til en ny skole i nærheden af ens bopæl, så er der rigtig mange positive historier med elever, som klarer sig godt efter endt modtageklasseforløb hos os! 

  Efter efterårsferien fik vi som bekendt nye ringetider og nye skemaer. Det har givet nogen bump på vejen, men jeg oplever faktisk at et af formålene med ændringen er opnået omkring den del der handlede om at give mere tid til børnene til spisning og leg. Jeg regner med, at vi kan skrue nogen endnu bedre skemaer sammen i kommende skoleår, når vi har bedre styr på de nye timeplaner. Men generelt opleves det positivt både hos eleverne og hos lærere og pædagoger,  at der er blevet mere tid til pauser og mulighed for leg og spisning. Den del var også et af målene i den kommunale mad og måltidsguide, som Sanne i kantinen og jeg deltog i at få søsat sammen med to andre skoler.

  I år har det også været nyt, at alle elever i indskolingen og på mellemtrinnet har haft to ekstra idrætstimer om ugen - de timer vi kalder profilidræt eller PI på skemaet. Vi skal evaluere indsatsen og effekten i foråret med henblik på om det er et initiativ, vi ønsker at fortsætte med i kommende skoleår.

  Vi har hele året haft fokus på trivselsarbejdet og arbejdet med fællesskaber i alle tænkelige sammenhænge. Jeg oplever, at det giver pote hos eleverne og i klasserne med skolens samlede indsatser og initiativer. Selvom det trak søm ud, og der blev investeret mange kræfter i det royale besøg i september i samarbejde med Red Barnet, så er det én blandt mange oplevelser ind over året, som er med til at styrke elevernes opfattelse af skolen som et stort fællesskab, det er rart at være en del af!

  Fællesskaber og medborgerskab er i det hele taget omdrejningspunkt for mange af skolens aktiviteter i sammenhæng med det arbejde, som handler om globalisering og bæredygtighed. Udover at dagligdagen gerne skule være præget af de værdier, så “fejrer” vi også værdierne med jævne mellemrum. Den næste “fest” bliver i uge ni, hvor hele skolen skal arbejde med globalisering. Globalisering er i vores “hedengårdenske” tolkning et udtryk for, at vi som skole er repræsentative for det omkringliggende samfund, og at vi med vores mange forskelligheder alle har en styrke og en indgang til fællesskabet, som er værdifuldt for andre! Grundlæggende handler det om, at se diversitet og forskellighed som en ressource for skolen og eleverne  frem for en begrænsning.

  Alt dette fokuserer vi ekstra på i uge 9, og ugen bliver afsluttet fredag d. 2. marts, hvor vi fejrer og markerer den nationale trivselsdag.

  Det store elevråd har etableret elevstyret lektiecafe for alle elever fra 7-9 klasse i den gamle inspektørbolig ud mod Københavnsvej. Initiativet er 100 procent elevstyret og organiseret, og jeg har dyb respekt for, at vi har sådan nogle seje elevrødder, som tør og vil prøve den slags af! 

  Måske kan I huske, at I som forældre (mødrene) deltog i en kortlægningsundersøgelse i efteråret. Udover jer forældre, så deltog alle børn og voksne på skolen også i kortlægningen. Spørgeskemaerne var en gentagelse af den første kortlægning i 2015 og den sidste kortlægning sker i 2019, så her skal I til tasterne igen. Vi har netop modtaget resultaterne fra dette års kortlægningsundersøgelse, og vi arbejder nu med de indsatsområder, undersøgelser peger på er interessante for vores skole. Program for læringsledelse (PFL) er et kommunalt projekt i samarbejde med 12 andre kommuner, og formålet er selvfølgelig igennem løbende indsatser og kompetenceudvikling på baggrund af kortlægningsundersøgelserne at styrke alle elevers læring og trivsel. Det interessante for os som skole er, at vi  siden 2015 har flyttet os på flere parametre i en positiv retning. F.eks ift til arbejdet med klasserumsledelse og struktur i undervisningen samt ift elevernes oplevelse af feedback i undervisningen.

  De sidste par måneder har vi haft skoleindskrivning, og lige nu tegner det til, at vi får to fine børnehaveklasser med godt tyve elever i hver. Der bor ikke voldsomt mange børn i distriktet (ca. 40-45 pr. år) så det er overordentlig vigtigt for skolen, at de fleste vælger os til, så der er kunder i butikken. Det er som bekendt det vi lever af 😉. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle, som er med til at fortælle den gode historie om skolen til naboer og venner. Det har en fantastisk stor betydning ift til skolevalg, at I er med til at støtte op om det arbejde! 

  Tilsidst vil jeg gerne takke alle forældre for et godt og konstruktivt samarbejde. Også når det nogen gange er svært, og vi som skole og hjem kan gå skævt af hinanden. Det er vigtigt for at få hverdagen til at fungere, og det er i særdeleshed vigtigt ift. alle elevers læring og trivsel.

  Skriv jer gerne bag øret at der er valg til skolebestyrelsen her i foråret og kontakt gerne SB formand, Michael Preisler eller undertegnede, hvis I ønsker at høre mere om, hvad SB arbejdet er for en størrelse.

  På onsdag slutter vi af med et fællesarrangement i hallen, hvor vi synger julen ind og alle får fri fra skole kl. 14.00

  Med ønsket om en dejlig jul og et godt nytår til alle! Vi ses igen torsdag d. 4. Januar 2018👍 

  Kh 

  Alle os på Heden🎁💌🎅

  Morten 

  Morten Naumann den 14-12-2017
 • ikon
  Lucia-piger og -drenge lyser gangene op i skolen. Se videoen og billederne nedenunder.

  Pia Ravn den 13-12-2017
 • ikon
  Kære alle forældre og elever.

  Der er rigtig mange elever, som cykler i skole, og det er jo fantastisk

  Men - der er desværre også en del elever, som kommer på cykel uden lygter/lys på cyklen, og det er farligt her i den mørke tid.

  Måske en oplagt kalendergave eller adventsgave eller bare en gave fordi vi elsker vores børn?heart

  KH og god jul og godt nytår, når vi når dertil til alle.

  Morten
  Morten Naumann den 12-12-2017