Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. april-2018:  396 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 16,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 14,6 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 19,3 elever pr. klasse

 

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. april 2018:  53

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale