Hedegårdenes Skole - en grøn skole

Hedegårdenes skole er en grøn skole. At være en grøn skole vil sige at have indarbejdet miljø, økologi og ressourcer i undervisningen i alle fag.Hedegårdenes skole deltager i biologiforbundets, friluftsrådets samt geografforbundets kampagne om at erhverve sig et grønt flag.Denne kampagne er en del af den europæiske Eco-schools kampagne som en stor del af europæiske lande deltager i.

 

For at modtage det grønne flag er der nogle fastlagte krav:

  • Der skal nedsættes et miljøråd bestående af  ledelse, lærere, personale fra SFO'en, teknisk personale samt elever

  • Mindst 15% af skolens elever skal være involveret i miljøarbejde

  • Der skal beslutte hvilke miljøordensregler skolen skal arbejde ud fra

  • Der skal udarbejdes en miljøhandlingsplan

  • Skolen skal lave en udstilling om arbejdet med det grønne flag

  • Der skal foretages initiativer inden for det pågældende grønne flags emneområde

  • Hedegårdenes skole har fået det grønne flag 9 gange siden 1994

  • Skolen har fået det grønne flag for at have arbejdet med flg: emner:

  • Vand,  energi, affald, naturen i skolen, miljørevisionen                                                      

Hedegårdenes skole har fået det grønne flag 9 gange siden 1994

Skolen har fået det grønne flag for at have arbejdet med flg: emner:

  • Vand,  energi, affald, naturen i skolen, miljørevisionen                                                      

Skolen lægger meget vægt på at eleverne opnår kendskab til naturen og det økologiske kredsløb. Skolen har derfor en miljøhave hvor der er drivhus, skolehaver, vandhul, høns og en gris i halvdelen af året. Denne have kan bruges som et udendørs undervisningslokale i alle fag.

 
Link:  
  Grønt flag - Grøn skole